Vítejte na stránkách Komunitní školy Bohdíkov!

Komunitní škola Bohdíkov nabízí volnočasové a vzdělávací aktivity obyvatelům Bohdíkova i okolí. Každý rok připravujeme řadu různých kurzů, ze kterých si vyberou děti i dospělí, jednodenní výtvarné dílny, poutavé besedy a další programy na základě zájmu občanů.

Máte připomínky k naší činnosti? Neváhejte a napište nám. Vaše názory jsou cennými podněty ke zlepšování práce a jejímu dalšímu rozvoji. Navíc jakákoliv pochvala od spokojeného účastníka aktivit KŠ je nejlepší odměnou naší práce.

Novinky