O nás

KOMUNITNÍ  ŠKOLA  BOHDÍKOV

Dne 22. 11. 2011 bylo na Ministerstvu vnitra ČR zaregistrováno Občanské sdružení Komunitní škola Bohdíkov pod IČ 22765280.

Završili jsme tak několikaleté úsilí o vznik organizace, jejímž úkolem by byla péče
o volnočasové a vzdělávací aktivity pro obyvatele Bohdíkova i okolí
bez rozdílu věku. Naším obecným cílem je budování a kultivace obecního partnerství a místní komunity, koordinace vzájemného celoživotního vzdělávání s využitím potenciálu zdejších občanů.  Zřejmě jsme první obcí v Olomouckém kraji, kde komunitní škola oficiálně funguje.

Zkušenosti se snažíme čerpat od déle pracujících komunitních škol napojených na Komunitní školu v Borech a stali jsme se členy Národní sítě venkovských komunitních škol. Dvě koordinátorky  Markéta Kuncová a Petra Drongová zajišťují kontakt návštěvníků aktivit s komunitní školou, návrhy a přípravu dalších kurzů, hledání lektorů, vybírání poplatků. Radu občanského sdružení tvoří: Mgr. Alena Vokurková, Mgr. Eva Fleischerová, Markéta Kuncová, Petra Drongová, Hana Žáková.

Na každy rok připravujeme kolem 20 aktivit, jednodenní výtvarné dílny pro dospělé i děti, dále besedy, kurz společenských tanců a další programy na základě zájmu občanů. Výrazně jsme se podíleli na tvorbě Strategie rozvoje obce Bohdíkov do r. 2025, která byla dokončena v září 2012 a aktualizována v listopadu 2015, ale také na získání ocenění "Bílá stuha za práci s mládeží" v rámci soutěže "Vesnice roku 2013".

Jsme příjemně překvapeni zájmem místních a přespolních o aktivity i ochotou lektorů k jejich vedení. Velmi rádi přijmeme další zajímavé nabídky k realizaci aktivit, o které by byl zájem.

První 4 roky činnosti jsme zhodnotili jako úspěšné. Věříme, že se nám bude dařit i nadále a že se nám splní jedno velké přání, které nás zatím v mnoha směrech omezuje. V Bohdíkově totiž nesmírně chybí tělocvična, která by velmi zkvalitnila dosavadní činnost a otevřela nové možnosti.

                                        

Mgr. Alena Vokurková, předsedkyně Komunitní školy Bohdíkov